Drie oktoberviering aan banden | Deleidenaar.nl
Logo deleidenaar.nl
Foto: Buro JP

Drie oktoberviering aan banden

  Activiteiten

'Beheersbare drukte'. Zo heet het rapport dat het Event Safety Institute in opdracht van burgemeester Lenferink heeft opgesteld om te komen tot een pakket van maatregelen dat moet zorgen voor een toekomstbestendige viering van Leidens Ontzet.

Het feest wordt op enkele evenementenlocaties elk jaar drukker en daarmee neemt de kans toe dat er een keer iets mis gaat. Dat wil de gemeente voorkomen. De afgelopen jaren werden er al maatregelen genomen om de viering zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo werd crowd-control ingezet, waarbij de gemeente via matrixborden waarschuwde als het ergens te druk dreigde te worden en ook werd er vorig jaar geëxperimenteerd met afgehekte delen rond de Nieuwe Rijn.

Ook werd er de afgelopen twee jaar een feest georganiseerd op de Kaasmarkt met als doel het publiek te spreiden. Twee jaar geleden lukte dat redelijk, afgelopen jaar niet zo, omdat het programma blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg was. Ook dit jaar wordt de Kaasmarkt weer ingezet als evenementenlocatie. Er wordt dan extra op gelet dat er artiesten optreden die veel publiek (weg)trekken (van de Nieuwe Rijn).


Door het open karakter van Leidens Ontzet en het grote aantal bezoekers aan de binnenstad vormt het identiteitsbepalende Leidse feest ook een veiligheidsrisico. Reden om het rapport op te laten stellen was volgens burgemeester Lenferink een sterk groeiend gevoel van onbehagen bij zowel de gemeente als de veiligheidspartners of het feest op deze manier ook in de toekomst zou kunnen doorgaan. Met name omdat het op sommige plaatsen nu al te druk is en het bezoekersaantal jaarlijks blijft groeien.

Kritisch eindrapport met tal van aanbevelingen

Volgens Lenferink ligt er nu een kritisch eindrapport met veel bruikbare opmerkingen en aanbevelingen waarmee Leidens Ontzet ook in de toekomst veilig gevierd kan worden. Een belangrijke aanbeveling is het onder één organisator brengen van alle 3 oktober-activiteiten in de stad. Of dat mogelijk is, weet Lenferink nog niet, wel hoopt hij stappen in die richting te kunnen zetten door de horeca-ondernemers beter te laten samenwerken.

In het rapport staat verder dat de Warenmarkten ruimer van opzet moeten worden met minder kramen, zodat de doorstroming verbetert. Ook de evenemententerreinen kunnen wel wat beter worden ingericht en de hulpdiensten moeten niet alleen vooraf, maar ook tijdens het feest controles uitvoeren, omdat er nogal eens zaken achteraf worden aangepast. Tenslotte moet er een betere taakverdeling komen tussen gemeente en politie. Als de gemeente de regie neemt bij crowd-control kan de politie zich focussen op het handhaven van de openbare orde.

Veiligheidsteam

Dit jaar gaat de gemeente werken met een veiligheidsteam op 2 en 3 oktober. In dat team houden medewerkers van de gemeente en de hulpdiensten het verloop van de feestelijkheden in de gaten. Op basis van het actuele beeld wordt tijdens de viering bepaald of en hoe er moet worden bijgestuurd.

(Bron: Sleutelstad)

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>