Bouwhonger voorlopig nog niet gestild | Deleidenaar.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deleidenaar.nl
Foto:

Bouwhonger voorlopig nog niet gestild

Leiden is een aantrekkelijke stad. Veel mensen willen hier wonen. De behoefte aan woningen is groot. Daarom heeft het gemeentebestuur een Omgevingsvisie Leiden 2040 vastgesteld. Hierin staat de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De komende jaren staat Leiden voor grote uitdagingen. Eén daarvan is het oplossen van het tekort aan woningen. Er ligt nu een kader voor alle woningbouwinitiatieven, verwoord in een Verstedelijkingsnotitie. Dit kader legt het college van burgemeester en wethouders binnenkort voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Fleur Spijker: "Overal, ook in de historische binnenstad, zien we kansen om meer woningen te realiseren. Maar er liggen vooral kansen voor verstedelijking in de schil rondom de vooroorlogse stad. We stellen daarbij hoge eisen aan duurzaamheid en leefbaarheid. Met alle bouwplannen gaan we kwaliteit toevoegen aan onze stad."

Kansen

Het college van burgemeester en wethouders ziet vooral op zes plekken in de stad kansen voor duurzame verstedelijking: plekken waar met woningbouw ook duurzaamheidsmaatregelen aangepakt kunnen worden, zoals meer groen en schone energie, en sociale problematiek kan worden tegengegaan. Deze plekken zijn het stationsgebied, centrum Zuidwest, Lammenschansdriehoek, de vroegere industriezone vanaf het gebied Groenoordplaza via KPN-centrale tot het Energiepark aan de Langegracht, Oostelijke deel Willem de Zwijgerlaan en het entreegebied Plesmanlaan. Later wordt pas ingevuld of hier ook echt gebouwd gaat worden en hoe.

Leiden 2040

Het college wil voor de zomer van 2019 een Omgevingsvisie Leiden 2040 hebben. Om de richting voor de toekomst van Leiden in 2040 te kunnen bepalen, is veel informatie nodig. Naast verschillende onderzoeken en analyses dachten de afgelopen maanden ook veel Leidenaren, jong en oud, op verschillende manieren mee. De meeste resultaten zijn nu verwerkt. In bijvoorbeeld een digitaal eindschetsboek zijn de ideeën van alle ingevulde schetsboeken verzameld. En volwassen stadmakers en kinderen schreven toekomstverhalen en wensen op.
Uit een inventarisatie van de bestaande vertrekpunten en opgehaalde informatie blijkt dat er nog een aantal onderwerpen verder uitgewerkt moet worden. Deze onderwerpen worden verder onderzocht door ze onder andere van 24 tot en met 30 november aan de stad voor te leggen in de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040. Denk hierbij aan onderwerpen zoals wonen en werken in de stad, mobiliteit en de identiteit Leiden.
Spijker: "Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we de plannen voor duurzame verstedelijking verder uitwerken met Leidenaren. Ik nodig iedereen dan ook uit om mee te praten over de toekomst van Leiden."

Informatie

Meer informatie over de Omgevingsvisie Leiden 2040, de Verstedelijkings- en Vertrekpuntennotitie en de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040: www.leiden.nl/2040


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>