Hortus ontvangt erfenis van 5 miljoen euro | Deleidenaar.nl
Logo deleidenaar.nl

Hortus ontvangt erfenis van 5 miljoen euro

Foto: carla van steijn

De Hortus botanicus heeft een erfenis ontvangen van 5 miljoen euro. Het is een gift uit de nalatenschap van Carla van Steijn, die tijdens haar leven een trouwe bezoeker van de Hortus was. De gift zal volgens haar wens worden besteed aan nieuwe activiteiten en om de toegankelijkheid voor mindervaliden te optimaliseren.

De nalatenschap wordt opgenomen in een nieuw op te richten fonds, het Carla van Steijnfonds. Het fonds valt onder beheer van de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. "We zijn blij en vereerd dat Carla van Steijn zich zo betrokken voelde bij de Hortus dat zij de stichting heeft opgenomen in haar nalatenschap", laat Paul Keßler, prefect van de Hortus, weten. "Met deze gift kunnen we nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen voor onze bezoekers.Daarnaast biedt het de mogelijkheid de collecties van de Hortus beter te ontsluiten en onze kennis hierover nog beter toegankelijk te maken."

Trouwe bezoeker

Carla van Steijn was frequent bezoekster van de Hortus, en steunde de botanische tuin jarenlang als Vriend van de Hortus. Zij was zeer betrokken bij het wel en wee van de botanische tuin en sprak tijdens die bezoeken vaak met medewerkers, vrijwilligers en de directie van de Hortus, evenals met de bestuursleden van de stichting Vrienden van de Hortus. Daarbij had zij in het bijzonder aandacht voor een goede toegang en informatievoorziening voor mensen met een beperking. Ook op latere leeftijd kwam zij, hoewel slecht ter been, nog vaak naar de Hortus.

Al tijdens haar leven ondersteunde zij de Hortus met enkele anonieme gulle giften, onder andere voor de vernieuwing van de tropische kassen en Clusiustuin, de informatieborden, padenvernieuwing en de recente verbouwing van de wintertuin en entreegebouw. Zij wilde daarbij als persoon altijd op de achtergrond blijven. Om haar bijzondere betekenis voor de Hortus recht te doen wordt haar naam nu aan haar giften verbonden.

De oprichting van het Carla van Steijnfonds is een bijzonder moment voor de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. John van Ruiten, voorzitter van de stichting, hoopt dat de oprichting van dit ondersteuningsfonds, gericht op vernieuwing, ook anderen kan aansporen dit doel te gaan steunen. "Daarnaast blijven natuurlijk de huidige adoptanten en ruim 1800 Vrienden van de Hortus van groot belang. Zij maken het mogelijk dat wij de Hortus kunnen blijven steunen."

Korte biografie Carla van Steijn

Carla Roberta van Steijn (* Arnhem, 7 januari 1925, † Wassenaar 12 maart 2018) groeide op in Den Haag waar haar vader kantonrechter was. Ze had graag willen studeren, maar door de Tweede Wereldoorlog is het daar, tot haar grote spijt, niet van gekomen. In plaats daarvan doorliep zij de meisjes HBS en na de oorlog volgde zij een opleiding tot doktersassistente, een beroep dat ze vervolgens enige tijd heeft uitgeoefend. Daarna was zij werkzaam als directrice van Huize Dorrepaal in Voorschoten, een opvanghuis voor Nederlanders die uit Nederlands Indië terugkwamen en weinig geld hadden.

Haar belangstelling voor Leiden werd al gevoed door haar vader die haar daar regelmatig mee naartoe nam. Op latere leeftijd heeft zij circa tien jaar in Leiden gewoond en raakte nauw betrokken bij enkele culturele instellingen van de stad. Zij had een brede culturele belangstelling en kennis. Ze sprak haar talen en reisde veel en was zeer belezen. Met name muziek speelde een grote rol in haar leven; haar jong overleden vader, die eigenlijk dirigent had willen worden, was voor haar een belangrijke inspiratiebron. Zelf zou zij een uitstekend amateurpianiste worden.

Ze bleef bewust ongehuwd, was genereus en heeft gedurende haar lange leven vele instellingen, zowel op cultureel als maatschappelijk terrein, significant gesteund.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>