Logo deleidenaar.nl
Foto:

OCW-minister Slob en staatssecretaris Van Ark bezoeken Lorentzschool

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brachten maandag 18 mei  een werkbezoek aan de Lorentzschool in Leiden, gecombineerd met een bezoek aan BSO ‘t Kasteel in Leiden. 

Gespreksonderwerp

Onderwerp van gesprek tijdens het werkbezoek is de ervaringen van de scholen en de bso's in deze Coronatijd ten aanzien van hun samenwerking bij het opengaan van de basisscholen. De bewindslieden willen graag vanuit het werkveld zelf horen waar scholen en bso’s tegenaan lopen en wat de overheid kan betekenen voor onderwijs en opvang. Want het vergt een behoorlijke organisatie voor scholen om de nodige Corona-maatregelen toe te passen en er een ‘anderhalvemeterschool’ met ‘50% onderwijstijd’ van te maken. Zeker voor een grote school als de Lorentzschool, met ruim 900 leerlingen, 70 medewerkers en 8 locaties voor buitenschoolse opvang waarmee de school te maken heeft. Nieuwe roosters, verruiming van inloop- en ophaaltijden, veiligheid voor de leerlingen en leerkrachten, lijnen uitzetten op het schoolplein, looproutes, extra schoonmaak en hygiënemaatregelen, instructies aan leerlingen, ouders en medewerkers en: het bieden van een combinatie van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs.

De Lorentzschool heeft de ‘anderhalvemeterschool’ goed voorbereid, maar stuitte toch op enkele praktische problemen. Vooral de timing was een uitdaging. Verder is het erg belangrijk om goed af te stemmen met samenwerkingspartners, zoals de buitenschoolse opvang. Op 18 mei konden de Lorentzschool en de acht locaties voor kinderopvang met de gemaakte afspraken zonder moeilijkheden open. 


Lorentzschool
De openbare Lorentzschool maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp (PROOLeiden-Leiderdorp). PROOLeiden-Leiderdorp vormt het bestuur van twintig openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp: achttien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. De stichting verzorgt onderwijs aan ongeveer 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar en is met 530 medewerkers de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp.