Logo deleidenaar.nl
Foto:PR

Rijkswaterstaat overhandigt innovatieve modellen aan Rijksmuseum Boerhaave


Gisteren ontving Rijksmuseum Boerhaave drie bijzondere objecten van Rijkswaterstaat. Het gaat om educatieve studiemodellen van duurzame ontwerpen die de afgelopen jaren succesvol zijn toegepast in het Nederlandse landschap.

“De thema’s duurzaamheid en biodiversiteit spelen een steeds belangrijkere rol in wetenschappelijke oplossingen voor de 21ste eeuw. Met deze nieuwe aanwinst leggen we innovatieve ontwikkelingen in de Nederlandse infrastructuur vast.” aldus Christel Schollaardt, Manager Collectie van Rijksmuseum Boerhaave.

Eén van de drie modellen is de Ramspolbrug, die sinds 2015 in de N50 ligt, tussen Kampen en Emmeloord. Het is de eerste zogenaamde energie-nul-brug ter wereld die net zoveel energie opwekt als verbruikt. In de praktijk bleek de brug zelfs meer energie op te wekken dan hij verbruikt. Het model van de vijzelturbine is in 2013 voor het eerst geplaatst in de nieuwe sluis in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Dit vijzelgemaal pompt niet alleen water op, maar wekt ook energie op voor ongeveer 250 huishoudens en is bovendien visvriendelijk. Het model van de Batlamp toont vleermuisvriendelijke straatverlichting. Deze veilige verlichting voor weggebruikers is niet storend voor de wettelijk beschermde vleermuis en is voor het eerst toegepast in Tegelen in 2011.

De modellen sluiten mooi aan bij de museumcollectie uit de vroegste geschiedenis van Rijkswaterstaat, met poldermolens en waterraderen uit het Fysisch Kabinet. Leidse hoogleraren vervulden in de achttiende eeuw een adviesrol voor vraagstukken over dijkverzwaring en waterbeheer. Professor Johan Lulofs werd in 1754 de eerste ‘Inspecteur-Generaal van ’s Lands Rivieren’. De noodzaak tot een landelijke aanpak van de rivieroverstromingen leidde in 1798 tot het ontstaan van Rijkswaterstaat.

.

Meer berichten