Logo deleidenaar.nl
<p>Voorzitter Egbert Sneller van het District Leiden en omstreken van de Bridgebond overhandigt de Stuur aan Truus van der Spek.</p>

Voorzitter Egbert Sneller van het District Leiden en omstreken van de Bridgebond overhandigt de Stuur aan Truus van der Spek.

(Foto:PR)

Uitreiking “Stuur” aan Truus van der Spek

Egbert Sneller, voorzitter district Leiden van de Bridgebond, heeft zaterdag 10 april een Stuur aan Truus van der Spek overhandigd. Helaas was het door de Coronamaatregelen geen feestelijke uitreiking, waar veel mensen bij aanwezig konden zijn. 

Truus heeft haar functie van secretaris van het districtsbestuur in 2020 om gezondheids­redenen neergelegd. Zij heeft slechts enkele jaren haar functie van districtssecretaris vervuld. Zij is gedurende vele jaren bestuurslid geweest van BC ADG en op dit moment is zij - na de fusie met BC De Sleutels- bestuurslid van BC Leids Doublet. Na de onverwachte verkoop van het Denksportcentrum Leiden werkte ze actief mee in de zoektocht naar een nieuw denksportcentrum. Verder is ze lid van het CAPS, een samenwerkingsverband van een aantal Leidse Bridgeclubs en mede-initiatiefnemer van het Leids Bridgefestival.(door Corona uitgesteld). Zij is secretaris in de Commissie van Beroep van de NBB en was jarenlang lid van de Bestuurlijke Commissie Topsport (BCT) van de Bridgebond. In haar sportcarrière bridge is zij uitgekomen voor het nationaal damesteam.

Binnen het bestuur van het district was gewoon deelnemen aan overleggen voor haar onvoldoende; zij wilde meer. Bij het tot stand komen van het beleidsplan konden we haar inbreng en schrijftalenten goed gebruiken. Op het moment dat we verder invulling aan dit plan wilden geven, liet haar gezondheid haar in de steek,

Verder was ze de drijvende kracht achter de jubileumviering (80 jaar) van ons district. Vernieuwende onderdelen waren een feest voor alle clubs en leden. Een groot bridgetoernooi (met een kind-(groot)ouderdrive) en een club challenge, waar clubs met elkaar konden brainstormen over de toekomst. Door haar kennis en kunde werden de Nieuwbrieven naar de clubs en leden zowel in vorm als met inhoud op een hoger niveau gebracht.

Werkzaamheden in het district

Jarenlang is Truus lid van het bestuur en speler van BC ADG geweest. Nu is zij na de fusie van ADG met De Sleutels algemeen bestuurslid van het Leids Doublet. De verhalen die ze geschreven heeft voor het clubblad Accolade van de BC LBC, zijn nog steeds het lezen waard. Op de clubavonden deelde ze na afloop geregeld haar kennis van het spel door een korte les over het bieden en spelen van een spel. 

Truus was voorzitter van het CAPS-overleg, Doel van CAPS is het bridgen in Leiden een nieuwe impuls te geven. De directe aanleiding waren de problemen met de speelgelegenheden (Denksportcentrum en Pelikaanhof) De andere initiatieven zijn door Corona voorlopig stil­gevallen. Verder was zij samen met Leo Huvers de trekker van het Leids Bridgefestival. (Doel “Promotie Jeugdbridge” met de komst van alle grote professionele teams met o.a. Bill Gates , een van de grote sponsors van jeugdbridge). Helaas gaat het in 2022 niet lukken het 1ste festival te organiseren.

Kanker beïnvloedt Truus haar leven. Dit is misschien wel de belangrijkste reden dat ze de Leidse KiKa-drive met zoveel energie organiseerde, Wat was ze blij dat in december online het bridgetoernooi kon doorgaan. Met een opbrengst van bijna € 56.000 en 300 paren was het een groot succes. 

Werkzaamheden binnen de Bridgebond

Als secretaris van de Commissie van Beroep van de Bridgebond heeft zij vele beroepszaken mede beoordeeld en regelementen van de bond beoordeeld. Verder is Truus vele jaren namens de topspelers de vertegenwoordiger geweest in de Bestuurlijke Commissie Topsport van de Bridgebond (BCT). Dit was een spannende tijd.

Meer berichten