De provincie hoopt met subsidies meer groen terug te brengen. | Foto: pr
De provincie hoopt met subsidies meer groen terug te brengen. | Foto: pr Foto: pr

Subsidies voor meer biodiversiteit in Zuid-Holland

Algemeen

Op dit moment staan er 2 subsidieregelingen online bij provincie Zuid-Holland die het vergroten en versterken van het leefgebied van inheemse planten en dieren in zowel landelijk als stedelijk gebied in Zuid-Holland stimuleren.

Daarmee kunnen initiatiefnemers natuurmaatregelen treffen zoals aanleg van poelen, bloemrijk grasland, of het planten van bomen.

Een gezonde, biodiverse leefomgeving is van belang. Zowel voor de mensen die er wonen en werken, als voor de planten en dieren die er voorkomen. ‘Helaas staat de biodiversiteit flink onder druk. Denk aan het groeiend aantal inwoners en bezoekers, verstedelijking en intensivering van de landbouw en andere economische ontwikkelingen.’ Zo schrijft de provincie.

‘We zetten in op het behouden, herstellen en vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland, ook buiten de natuurgebieden.’ Om het behoud van de inheemse plant- en diersoorten in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidie voor realisatie van leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen opgesteld. 

Voor gezonde natuur in balans

‘We werken daarbij langs de lijn van icoonsoorten, karakteristieke soorten voor de verschillende landschappen die Zuid-Holland kent. ‘ Als het leefgebied voor deze planten en dieren op orde is, ontstaat er een gezonde natuur die in balans is. Ook wij als mens zijn hier afhankelijk van. De natuur zorgt voor schone lucht, gezond voedsel en ontspanning.

De aanvraagperiode voor de Subsidie voor realisatie van leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen is van 15 oktober tot 30 november. Er is 400.000 euro beschikbaar.

Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opgesteld. De aanvraagperiode voor de subsidie Meer bos in Zuid-Holland is tot en met 1 november 2023. Voor 2023 is in totaal 500.000 euro beschikbaar voor deze subsidie.

Als je een groot initiatief/locatie voor bosuitbreiding hebt (te groot voor het budget van openstellingsbesluit van 2023) neem dan contact op met de bosmakelaar: bosmakelaar@pzh.nl. 

Voor 2024 is €2 miljoen aan uitvoeringsbudget voor Bos- en bomenbeleid opgenomen in de provinciale begroting. 

Bestuurlijk moet nog worden besloten of een deel van dit budget wordt ingezet voor het voortzetten van deze subsidieregeling. Meer informatie is te vinden op www.zuid-holland.nl