Naast een groot aantal openstaande vacatures is ook vergrijzing een probleem. | Foto: UWV
Naast een groot aantal openstaande vacatures is ook vergrijzing een probleem. | Foto: UWV Foto: UWV

12.100 openstaande vacatures in Holland Rijnland, krapte arbeidsmarkt houdt aan

Algemeen

In 2023 groeit het aantal banen in Holland Rijnland nog, maar in 2024 valt de banengroei sterk terug, dat blijkt uit een analyse van UWV. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft de arbeidsmarkt voorlopig krap. Hoewel er beroepen zijn waar al langere tijd veel werk in te vinden is, lukt het niet iedereen die het wil om aan het werk te komen en zijn er 34.000 mensen die (meer uren) zouden willen werken.

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen in Holland Rijnland met 10.700. In 2023 koelt de arbeidsmarkt in Holland Rijnland af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt sterk terug in 2024.

Halverwege 2022 piekte het aantal vacatures in Nederland tot het hoogste niveau sinds 1997. Sindsdien daalt het aantal vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Holland Rijnland 12.100 vacatures open. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar wel meer dan eind 2019, voor de coronacrisis. De spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Toch blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden.

Holland Rijnland vergrijst

Vergrijzing heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 116.100 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. Deze groep is groter dan de jongste leeftijdsgroepen. Door deze vergrijzing houdt de krapte in Holland Rijnland voorlopig dan ook aan. Vooral bij vervoer & opslag, openbaar bestuur en onderwijs, werken nu al relatief veel 60-plussers.