Logo deleidenaar.nl
Foto's © Kinneret Regional Project.
Foto's © Kinneret Regional Project. (Foto: )

Vriendenlezing Leidse Synagoge

  Historie

De jaarlijkse lezing van de Vriendenstichting van de Leidse Synagoge staat gepland op zondag 2 juni om 15.30 uur in de synagoge aan de Levendaal 14.

Spreker is Prof. dr. Jürgen Zangenberg. De titel van zijn lezing luidt: Grondig graven in Galilea: Resultaten van de opgravingen door het Kinneret. Een unieke stenen zetel (niet zozeer comfortabel als wel opvallend), een basalten tafel met intrigerende versiering, een waterput vol met complete stukken vaatwerk, heerlijke "aardappelen" en sappige "mango's", een leeuw zonder tanden en een prachtig stukje mozaïek – dit zijn slechts enkele van de spectaculaire vondsten tijdens recente opgravingen van het Kinneret Regional Project in de synagoge van Horvat Kur in Galilea.

Tijdens de lezing wordt ook gekeken naar wat de opgravingsresultaten betekenen voor de kennis over vroege synagogen in Galilea in het algemeen. Voor meer informatie over het project zie ook: www.kinneret-excavations.org.

Jürgen Zangenberg is hoogleraar Antiek Jodendom en Vroeg Christendom te Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de plaats van vroegjoodse en vroegchristelijke samenlevingen binnen de Romeinse context. In 2008 ondernam Zangenberg met zijn collega's van het Kinneret Regional Project de eerste opgravingen op de Galilese heuvel Horvat Kur, waar tot nu toe een synagoge en woonhuizen uit de periode van 350-700 na Chr. zijn blootgelegd. Gratis toegang voor donateurs en hun partners, overige belangstellenden betalen 7,50 euro. Belangstellenden die geen donateur zijn, dienen zich van tevoren aan te melden via vriendenleidsesynagoge@gmail.com zodat hun naam bij toegang bekend is.