Logo deleidenaar.nl

Informatie

De Leydenaer is een uitgave van BDU Media in samenwerking met Uitgeverij Verhagen.
De krant wordt elke week gratis bezorgd bij meer dan 57.000 huishoudens in Leiden. Het is een krant voor alle Leidenaren, jong en oud, en streeft ernaar de lezers zo volledig mogelijk te informeren over wat er gebeurt
in de gemeente.

Sport, wijknieuws, ‘human interest’, politiek en cultuur, het is allemaal terug te vinden in de Leydenaer.
Daarnaast vindt de lezer wekelijks een pagina met informatie over allerlei evenementen. In een eigentijdse
opmaak en geïllustreerd met veel foto’s.

Focus 
Door onze lokale focus behalen wij een zeer hoge leesdichtheid. Voor diverse uitgaven is zelfs een percentage tussen de 85-95% gemeten. Iedereen is immers benieuwd naar wat er in de stad te koop en te doen is. Lokaal adverteren doet verkopen, en met onze aantrekkelijke doorplaatstarieven kunt u ook een grotere regio prima bereiken. BDU Media en Uitgeverij Verhagen werken met een lay-out gedreven opmaak:
dit houdt in dat wij onze kranten volgens een vast stramien opbouwen en vaste advertentieformaten gebruiken.
Dit zorgt voor een verzorgde uitstraling en een hoge attentiewaarde.

Klik hier voor de tarievenlijst voor online adverteren.

Voor informatie en tarieven neem je contact op met de advertentieafdeling

Afbeelding
Cindy van Vliet
0623081566


Afbeelding
Patricia Beijk
071 4022901


T 071 4091637
advertentie@uitgeverijverhagen.nl 

De Leydenaer wordt gratis huis-aan-huis verspreid en is bovendien gratis af te halen bij:
• Stadhuis, Stadhuisplein
• Stadsbouwhuis, Langegracht 72
• Bibliotheek, Nieuwstraat 4

Oplage: 57.000
Verschijningsdag: woensdag
Gebied: Leiden