Logo deleidenaar.nl
Foto:

Liefde op de Loviumbrug

In september wordt gestart met de bouw van de Singelparkbruggen. Door de aanleg van zes voetgangersbruggen ontstaat een logische, aaneengesloten wandelroute van ruim 6 kilometer langs de singels, zodat het Singelpark als één park te beleven is. In februari 2020 zijn alle bruggen klaar.

De bruggen zorgen letterlijk voor een verbinding tussen de verschillende parkdelen. De bouw van de bruggen wordt uitgevord rtussen september 2019 en februari 2020. De Hapynionbrug, de Wisenniabrug, de Binnenoostsingelbrug, de Loviumbrug, de Helarbrug en de Aeldisbrug. Gekozen is - na een (schrijft u hem even op voor 'galgje') Singelparkbruggennamenwedstrijd - voor niet bestaande Latijnse, Griekse en Germaanse termen.

Wisennia: Brug van Wijsheid, Helar: Brug van Gezondheid, Hapynion: Brug van Geluk, Aeldis: Brug der Ouderdom, Lovium: Brug van Liefde. Op 1 april startte Dura Vermeer met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de bruggen bij het Ankerpark. Hierop worden uiteindelijk de nieuw te bouwen Loviumbrug en de Binnenoostsingelbrug aangesloten.

De bouw begint met het verplaatsen van kabels en leidingen en het plaatsen van funderingen. Nadat de fundering van een brug klaar is, wordt de stalen bovenbouw van de brug in complete delen ingehesen.