De hoogte in of stemmen? | Deleidenaar.nl
Logo deleidenaar.nl

De hoogte in of stemmen?

referendum • Er zijn 4.022 geldige steunverklaringen ingediend voor het referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. Van 15 april tot en met 26 mei konden Leidenaren aangeven of zij een referendum over dit onderwerp wilden steunen.

De gemeenteraad beslist of er werkelijk een referendum komt. Naar verwachting komt het onderwerp aan de orde in de raadsvergadering van 20 juni. Op 6 maart ontving de gemeenteraad een inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. De initiatiefnemers zijn het niet eens met uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders aan de raad heeft voorgesteld in deze nota. Het project LEAD is de ontwikkeling van de hoogbouw aan de Willem de Zwijgerlaan waar nu het KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta staan. In het voorstel staan de kaders waar de ontwikkeling aan moet voldoen. Om te kijken of het referendum echt gesteund wordt door een groot deel van de stad, moesten van 15 april tot en met 26 mei minimaal 5.000 stemgerechtigde Leidenaren het verzoek ondersteunen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleidenaar.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>