Afbeelding
Foto: pr

190 miljoen voor ‘Knooppunt Leiden Centraal’

Algemeen

De komende jaren groeit het aantal inwoners in Leiden en de regio, net als het aantal reizigers dat gebruikmaakt van Knooppunt Leiden Centraal. Om het stationsgebied en Knooppunt Leiden Centraal voor te bereiden op de toekomst start de gemeente, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, provincie Zuid-Holland en het Leids Universitair Medisch Centrum, de MIRT-verkenning Knooppunt Leiden Centraal. Donderdag hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder de start van de MIRT verkenning van het project Oude Lijn. Deze ondertekening houdt in dat Leiden 190 miljoen van het Rijk ontvangt om het knooppunt Leiden Centraal een toekomstbestendige duurzame impuls te geven.

Knooppunt Leiden Centraal is een deelproject van het project Oude Lijn waarin Rijk en regio samenwerken. Het project Oude Lijn maakt onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Knooppunt Leiden Centraal onderdeel MIRT-verkenning Oude Lijn
Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en tot 2040 komen daar ongeveer 400.000 mensen bij. De ‘Oude Lijn’ tussen Dordrecht en Leiden is de spoorlijn die de steden in de zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Tot 2030 worden langs of vlak bij deze Oude Lijn ongeveer 75.000 woningen, kantoren, zorg- en onderwijsclusters gebouwd. In samenhang met deze verstedelijking zijn afspraken nodig over optimale en duurzame bereikbaarheid. Met andere woorden: zonder efficiënt, snel en duurzaam opererend openbaar vervoer is het creëren van meer woningen en ruimte om te werken in de (zuidelijke) Randstad niet mogelijk. Een integrale aanpak moet ervoor zorgen dat deze verstedelijking op een duurzame manier plaatsvindt: het spaarzame groen in de Randstad kan dan blijven, mensen kunnen met het ov en hoeven dus niet met de auto. Voor een goede ontsluiting van de verstedelijkingslocaties is het nodig om bestaande verbindingen en knooppunten aan te pakken, en nieuwe stations toe te voegen. Leiden is één van de steden die betrokken is bij deze aanpak van de mobiliteit langs de oude spoorlijn, samen met Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht.

Vervolg
De komende twee jaar staan voor Knooppunt Leiden Centraal in het teken van de MIRT-verkenning om zo tot een integraal plan voor het gebied te komen. Dit is een gezamenlijk traject van de samenwerkingspartners met de stad en de regio. De periode tot de zomer van 2023 gebruiken de partijen die aan de verkenning werken, waaronder de gemeente Leiden, als opstartperiode voor het participatietraject. Zij organiseren onder andere een brede informatieavond en zorgen voor actuele en relevante informatievoorziening via een projectwebsite die begin volgende jaar wordt gelanceerd. Vanaf de zomer van 2023 is het participatietraject meer gericht op het ontwerp van het Knooppunt Leiden Centraal. Hierover volgt in de loop van volgend jaar meer informatie.