Afbeelding

Meer tijd nodig voor gebiedsvisie Westerpoort

Algemeen

De gemeente heeft meer tijd nodig voor de gebiedsvisie Westerpoort. De gemeente kondigde voor de zomervakantie aan in het derde kwartaal van dit jaar een uitgewerkt ruimtelijk model voor de nieuwe Stadswijk Westerpoort aan belanghebbenden voor te willen leggen. Dit blijkt niet haalbaar. 

Leiden is flink in ontwikkeling, we bouwen op verschillende plekken in de stad aan een thuis voor vele Leidenaars. Dat doen we op een zo duurzaam mogelijke manier. Dat is niet alleen goed voor de leefbaarheid voor nieuwe bewoners maar zeker net zo belangrijk voor de huidige bewoners van de stad. In het gebied Stadsentree Leiden West, waar onder meer het project Westerpoort toe behoort, merkt Leiden dat er meer tijd nodig is om de plannen goed uit te werken. Voornaamste redenen hiervoor zijn het stikstofvraagstuk en het verkeer. Door de groei van Leiden neemt het aantal verkeersbewegingen op verschillende plekken in de stad toe. Cijfers uit recente verkeersonderzoeken tonen aan dat de groei van het verkeer op de Dr. Lelylaan/Haagse Schouwweg/Plesmanlaan het noodzakelijk maken om opnieuw te kijken naar de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling in het gebied.

Dit betekent dat de Gebiedsvisie Westerpoort nog niet kan worden afgerond. De gemeente hoopt in het tweede kwartaal van 2023 meer duidelijkheid over het vervolg van het project te kunnen geven.

Westerpoort
Het gebied Westerpoort ligt tussen de Plesmanlaan, de Haagse Schouwweg, buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof en de A44 in. Van dit gebied wil de gemeente, samen met de vastgoedeigenaren van de gebouwen die er nu al staan, een nieuwe, aantrekkelijke en duurzame stadswijk maken. In 2021 startte de gemeente een participatietraject. Naast de vastgoedeigenaren in het gebied, dachten ook omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties mee over de gebiedsvisie.